Monday, April 18, 2011

Motivasi seorang pendidik adalah anak-anak didiknya-Motivasi
“Ilmu  dan pendidikan yang baik adalah rahmat dan rezeki kurniaan Allah yang amat bernilai dan wajib  disyukuri selalu, manakala anak-anak didikku adalah  harapanku, kegembiraanku, pewaris ilmuku dan kejayaanku”.  

Raja Mohamad Zatimi Bin Raja Putera

No comments:

Post a Comment