Saturday, April 23, 2011

Allah dekat dengan kita.-Tazkirah

 
Allah berfirman, "Dan bila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang diri-Ku, maka katakanlah sesungguhnya Aku dekat, Aku menjawab harapan dan do'a bila ada hamba berharap dan berdo'a kepada-Ku, maka hendaklah mereka bersegera memenuhi panggilan-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu mendapat bimbingan-Ku". (Al Baqarah, 186)

No comments:

Post a Comment